Jäsenistön edut

 

Jhl 649 syyskokous 30.11.2015 vahvisti seuraavat jäsenistölle myönnettävät etuudet / muistamiset

 

Koulutustuki

 

- Tukea on haettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta viimeistään 6 kuukauden kuluttua opintojen päättymisestä

- Hakemuksesta tulee ilmetä, millaisesta koulutuksesta on kyse ja koulutuksen tulee olla työhön liittyvää.

- Hakemukseen tulee liittää todistus koulutuksen suorittamisesta ja tositteet maksuista, joihin tukea haetaan.

- Tuesta hallitus päättää tapauskohtaisesti

- Tuen saannin edellytyksenä on, ettei ole saanut tukea muualta.

- Tuen enimmäismäärä on 250 €.

 

Ns. kuntoremonttituki

 

- Tukea myönnetään kuntoremonttilomien omavastuuosuuksiin, enintään 150 €.

- Tukea haetaan kirjallisesti ja hakemukseen liitetään tosite maksetusta omavastuuosuudesta.

- Terveystreffien omavastuuosuuksiin tukea ei myönnetä.

 

Hakemukset molemmissa edellä mainituissa tapauksissa tulee osoittaa Hankasalmen kunnan JHL ry 649 hallitukselle.

 

Merkkipäivämuistamiset

 

Kaikille merkkipäiviä viettäville lähetetään yhdistyksen tervehdyksenä kortti ja mikäli osallistutaan henkilön merkkipäiväjuhlaan voidaan ojentaa yhdistyksen puolesta kukat.

 

Eläkkeelle jäänti

 

Eläkkeelle jäävää jäsentä muistetaan lahjakortilla, jonka arvo on 50 €. Kortti osoitetaan johonkin liikkeeseen.