Historia

 

Hankasalmen kunnalliset työntekijät ry -niminen yhdistys perustettiin 11.11.1963.
Aseman koululle kokoontui 28 Hankasalmen kunnan työntekijää keskustelemaan kunnallisen alan ammattiosaston perustamisesta Hankasalmelle. Tarkoituksena oli perustaa paikkakunnalle oma ammattiyhdistys työväestön etuja ajamaan.

Perustamiskokouksen puheenjohtajana toimi toimitsija Niilo Westerberg Kunnallis- ja sairaala-alojen työntekijäin liitosta. Samaan liittoon myös vastaperustettu Hankasalmen kunnalliset työntekijät liittyi.

Uuden ammattiosaston tehtäväksi tuli ennen kaikkea kunnan työntekijöiden palkka-asioiden hoitaminen, ja toiminta 1960-luvulla olikin pitkälti palkkaerimielisyyksien selvittelyä. Ensimmäisenä toimintavuonna osastolla oli 31 jäsentä, joista suurin osa oli koulujen talonmiehiä, keittäjiä, siivoojia ja kunnalliskodin työntekijöitä.

Osaston ensimmäinen puheenjohtaja Veikko Pöyhönen valittiin myös pääluottamusmieheksi.

1970-luvulla toiminta vilkaistui, ja jäsenmäärä alkoi tasaisesti kasvaa. Vuosikymmenen lopulla jäseniä oli jo yli 100.

Julkisen sektorin paisuminen näkyi selvästi kunnissa, jonne uusia tehtäviä muodostui. Muun muassa perhepäivähoitajat ja kotiavustajat liittyivät yhdistyksen jäseniksi, ja uudet ammattiryhmät loivat uusia haasteita ammattiosastolle.

Vuodesta 1963 vuoteen 1970 yhdistyksen nimi oli Hankasalmen kunnalliset työntekijät ry.

Vuonna 1970 Kunnallis- ja sairaala-alojen työntekijäin liitto yhdistyi Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto KTV:n kanssa.

Vuonna 1982 paikallisyhdistyksen nimi vaihtui ja se oli vuoteen 1997 asti Hankasalmen kunnalliset työntekijät KTV ry. Silloin nimi lyheni muotoon Hankasalmen kunnan KTV ry:ksi.

Vuonna 2006 Kunta-alan ammattiliitto, Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto ja Valtion yhteisjärjestö yhdistyivät, jolloin perustettiin nykyinen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Sen myötä Hankasalmen osaston nimi vaihtui jälleen ja on siitä lähtien ollut Hankasalmen kunnan JHL ry.
Perustajajäseniä yhdistyksessämme olivat talonmies Niilo Kovanen, talonmies Veikko Pöyhönen, talonmies Tauno Suuronen, puutarhurimies Kaarlo Hänninen, talonmies Eino Kupari ja keittäjä Siiri Kokko, varajäsenet olivat Aini Tissari ja Liisa Hänninen