Tervetuloa Hankasalmi 649 sivuille !

 

Painopistealueina toiminnassa ovat edunvalvonta, koulutukseen kannustaminen, työsuojelu, tiedotus ja yhteistoiminta. Toimintaa kehitetään siten, että se on yhä enemmän jäsenlähtöistä, joustavaa ja avointa.

  • Edunvalvonnassa ehkä kaikkein tärkein asia on kunnallisten työpaikkojen säilyttäminen.
  • Koulutuksessa suositaan liiton koulutuksia, koska ne ovat jäsenille lähes ilmaisia ja työnantajallekin edullisia.
  • Työsuojelussa tuetaan  jäsenistön työssä jaksamista, puututaan työyhteisöjen ongelmakohtiin ja ratkotaan niitä yhdessä esimiesten kanssa. 
  • Tiedotuksessa pyritään ajankohtaisuuteen ja oikea-aikaisuuteen.
  • Keski-Suomen aluetoimisto ja -aluekokoukset ovat tärkeimpiä yhteistyön muotoja, samoin toiminta Kunta-alan unionina.

Jäsenmäärä on pysynyt lähes vakiona. Vuoden 2014 lopussa se oli noin 230 jäsentä. Uusien jäsenten hankinta on yksi toimintasuunnitelman tavoitteista. Uudet jäsenet saavat lahjan (laadukas reppu) ja tervetulokirjeen.